Sveta Terezija od Djeteta Isusa

Karmelićanka, crkvena naučiteljica.