Sveta Edith Stein

Karmelićanka, suzaštitnica Europe.