Sveta Barbara

Omiljena svetica u vjerničkom puku, vjernici je zazivaju u situacijama opasnim po život.