Sveta Angela iz Foligna

Talijanska svetica, redovnica i glasovita mističarka.