Sveta Elizabeta Ugarska

Franjevačka trećoredica, svetica siromaha, uzor u vjernosti Kristu i Evanđelju.