Spomen prikazanja Blažene Djevice Marije u hramu

Događaj kad se Blažena Djevica Marija od djetinjstva posvetila nebeskom Ocu potaknuta od Duha Svetoga, čijom je milošću bila ispunjana u svome bezgrešnom začeću.