Posveta Lateranske bazilike

Majka i Glava svih crkava Rima i svijeta.