Posveta bazilika svetih Petra i Pavla

Obje bazilike podignute su nad grobovima Apostolskih prvaka.