Blažena Margareta Ebner

Njemačka dominikanka, mističarka i vizionarka.