Blažena Djevica Marija od Krunice

Marijanski blagdan.