Blažena Djevica Marija Loretska

Marijanski spomendan.