Blagovijest

Marijin i Gospodnji blagdan, slavimo Kristovo začeće po Duhu Svetome.