Ti si Pomazanik-Krist! Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi

S Božjom riječi u današnjem danu! Svaki dan donosimo duhovni poticaj za ohrabrenje i promišljanje.