Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

S Božjom riječi u današnjem danu! Svaki dan donosimo duhovni poticaj za ohrabrenje i promišljanje.