Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti

S Božjom riječi u današnjem danu! Svaki dan donosimo duhovni poticaj za ohrabrenje i promišljanje.