Ljudima je nemoguće! Bogu je sve moguće!

S Božjom riječi u današnjem danu! Svaki dan donosimo duhovni poticaj za ohrabrenje i promišljanje.