Budi dio naše mreže
Zavaravajuće

Istražili smo je li u svom stavu prema homoseksualnosti i homoseksualnim osobama Crkva uistinu podijeljena na liberalne i konzervativne te jesu li stavovi nadbiskupa Križića drugačiji od općeg crkvenog stava kako je u članku sugerirao jedan medij.

/ Diana Tikvić
Uz prošlogodišnju vijest o imenovanju dotadašnjeg gospićko – senjskog biskupa mons. Zdenka Križića splitsko – makarskim nadbiskupom Telegram je objavio članak pod naslovom: Papa za splitskog nadbiskupa imenovao monsinjora koji je javno govorio da se ‘gayeve ne smije marginalizirati’. Telegram je, zapravo, preuzeo dio intervjua Večernjeg lista: Gayeve se ne smije marginalizirati. Naprotiv, mora ih se poštovati, a oni se trebaju uključiti u život Crkve, a u tekstu se, između ostalog, donosi: Inače, prije nekoliko godina (biskup Križić, op.) izazvao je priličnu reakciju Crkve i javnosti u zbog svog liberalnog stava spram homoseksualnih odnosa i njihove koegzistencije s Crkvom. Je li u svom stavu prema homoseksualnosti i homoseksualnim osobama Crkva uistinu podijeljena na liberalne i konzervativne te jesu li stavovi nadbiskupa Križića drugačiji od općeg crkvenog stava pitali smo doktoricu teologije i profesoricu moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s. Anu Begić.
Homoseksualni čini su protunaravni i uvijek su teško moralno zlo i grijeh, kaže HKR-ova sugovornica. No, ističe, nikada se ne osuđuje osoba nego čin
Homoseksualnost je uistinu izazovna tema, posebice za naše današnje vrijeme, jer su različiti stavovi prema njoj, a često i vrlo oprečni, kaže prof. Begić. naglašava kako mnogi, nažalost, imaju određene predrasude prema homoseksualnosti, što nerijetko dovodi i do različitih osuda, a drugi pak nekritički, iz svog svjetonazora, odobravaju homoseksualne čine i istospolne zajednice. “Radi jasnoće možda je najbolje na početku pojasniti same pojmove, ali i vrste homoseksualnosti kako bismo mogli ponuditi što jasniji odgovor”, kaže moralna teologinja. “Katekizam Katoličke Crkve, koji smo pozvani slijediti kao kršćani katolici, ističe da homoseksualnost označava odnose između muškaraca i žena koji osjećaju spolnu privlačnost, isključivu ili pretežitu, prema osobama istoga spola. Očituje se u vrlo različitim oblicima kroz vjekove i u različitim kulturama. (KKC, br. 2357). U Crkvi stoga ne bi trebalo po tom pitanju biti niti liberalnih, niti konzervativnih stavova. Nauk Crkve je jasan. Kršćanski pisci i teolozi već od polovice dvadesetog stoljeća ponavljaju jedan te isti nauk o homoseksualnosti. Homoseksualni čini su protunaravni i uvijek su teško moralno zlo i grijeh [1], kaže HKR-ova sugovornica.
No, ističe prof. Begić, nikada se ne osuđuje osoba nego čin: “Svaku je osobu potrebno prihvaćati na sliku njene stvorenosti, a to je da je ona slika Božja, svjesni da je ona narušena grijehom. Govor o homoseksualnosti kao takvoj, a time i osobama koje se takvima osjećaju, danas je poprimio različite stavove i tumačenja. Naravno da bismo u skladu s tim bismo mogli govoriti o konzervativnim ili liberalnim stavovima. No važno je reći, ako vjernik katolik ne osuđuje osobu koja se izražava homoseksualnom, nego njen čin, nije time liberalan nego jasan u crkvenom nauku. Isto tako, ako osuđujemo čin homoseksualnih osoba nismo konzervativni u tumačenju nego jasni u nauku. Iako promicatelji homoseksualnosti tvrde da je to jedan od načina življenja, jednak heteroseksualnom, homoseksualnost je uvijek posesivna, a ne darujuća”, kaže moralna teologinja.
Kod homoseksualnosti potrebno je razlikovati sklonost od aktivnosti. Sklonost je nešto što osoba u sebi nosi i osjeća, nešto što redovito nije svjesno izabrala, već naslijedila ili stekla. Aktivnost imamo kada osoba udovoljava toj svojoj sklonosti, stupajući u spolne čine s osobama istoga spola

Naglašava kako je vrlo važno pojasniti sam termin kao i da postoje različiti oblici življenja homoseksualnosti. “Termin homoseksualnost prvi je put 1869. godine uveden u literaturu od mađarskog liječnika dr. Benkerta. Neki autori upotrebljavaju pak nove termine i riječi, kao što su homofilija i homotropija, kojima žele izraziti istu stvarnost. Sami homoseksualci rado za sebe rabe pojam`gay`, koja je zapravo riječ koja uključuje ponos osobe zbog svoje homoseksualnosti. Homoseksualna osoba nije samo ona koja se upušta u homoseksualne aktivnosti, već i ona koja se u njih ne upušta, ali osjeća prema njima sklonost ili potrebu. Homoseksualnost se ne ograničava samo na genitalnu razinu nego zahvaća cjelokupnu osobu i njeno psihosomatsko usmjerenje [2], kaže prof. Begić i dodaje da je pitanje homoseksualnosti potrebno jasno znati rastumačiti, jer se jedino tako može shvatiti ono oko čega se lome koplje, i što uzrokuje osude i predrasude.

“Kod homoseksualnosti potrebno je razlikovati sklonost od aktivnosti. Sklonost je nešto što osoba u sebi nosi i osjeća, nešto što redovito nije svjesno izabrala, već naslijedila ili stekla. Aktivnost imamo kada osoba udovoljava toj svojoj sklonosti, stupajući u spolne čine s osobama istoga spola, bilo pod neodoljivim pritiskom strasti, bilo svojom slobodnom voljom.

  • Konstitutivna homoseksualnost je kada duševno i tjelesno normalan čovjek osjeća dugotrajnu i isključivu sklonost prema osobama istoga spola, koja je toliko jaka da ni ne pomišlja na svoje normaliziranje, na heteroseksualnu orijentaciju. Za takvu osobu drugi spol ne dolazi u obzir; dapače katkada joj je i odvratan. Ovaj se oblik još naziva i temeljna, radikalna, istinska, isključiva i urođena homoseksualnost. U prvome planu kod ove vrste je spolna aktivnost radi užitka.
  • Prolazna homoseksualnost događa se povremeno i zbog različitih motiva, nemogućnost kontakta sa drugim spolom, osamljenost, napuštenost, potreba razumijevanja i ljudske blizine, ambijentalne okolnosti i slično. Ona nije plod osobne strukture, već dolazi od pogrešnog odgoja, nedostatka normalnog zdravog seksualnog odgoja, stečene navike, loših primjera i slično.
  • Homotropija homoseksualnost, homoerotizam i homofilija tri su vidika homotropije. U homoseksualnosti je naglasak na seksualno-tjelesnom, u homoerotizmu na psihoerotičnom, u homofiliji na globalno-ljudskom, odnosno na duhovnom aspektu.
  • Homoerotizam imamo kada kod osobe prevladava senzualno-erotični aspekt. U prvome planu nije tijelo i seksualni užitak već kvalitete osobe: ljepota, snaga, pažljivost, osjećajnost. Vole se vrijednosti drugoga a ne osoba kao takva. Homo-erotska ljubav nikada ne dosiže pun odnos između dviju osoba. Zapravo je ona upotpunjavanje samoga sebe pomoću drugoga, čisti egoizam.
  • Homofilija je pravo prijateljstvo prožeto autentičnom ljubavlju između dviju homoseksualnih osoba. Ova vrsta ne isključuje homoseksualne čine, ali oni nisu u prvom planu, izraz su međusobne ljubavi ili osobne sklonosti i popustljivosti pred strašću i nagonom.
  • Patologijska homoseksualnost je prisutna kod osoba koje su neurotične, koje se plaše drugoga spola i koje imaju više pouzdanja i sigurnosti u osobe istoga spola. Takve osobe često žele imati spolna zadovoljenja sa djecom i mladićima, jer su ovi slabiji i ne traže protuusluge. Oni su im samo spolni objekt. Redovito su to duševno nenormalne i nezrele osobe.
  • Pederastija osobiti oblik homoseksualnog ponašanja, tj. erotička ljubav odraslih muškaraca prema dječacima i mladićima. Vrlo je opasna jer lako može otkriti i pospješiti prikrivenu homoseksualnu sklonost kod dječaka ili mladića i usmjeriti ih pogrešnim putem. U ovome kontekstu se govori o pedofiliji.[3] Najveća posljedica homoseksualnosti je osamljenost osobe.

Trebali bismo poznavati više sve prethodno rečeno kako bismo mogli jasno govoriti o crkvenome stavu prema homoseksualnosti kao i prema homoseksualnim osobama. Možemo samo ponavljati jedno te isto osuda čina, a ne osobe”, naglašava prof. Begić.

Novoimenovani biskup Križić samo je ponovio nauk Crkve i poput pape Franje naglasio da ne smijemo osuđivati osobe te ukoliko priznaju svoj grijeh i za njega se pokaju i zadobiju sakramentalno odrješenje, nisu isključeni iz sakramentalnog zajedništva Crkve

Kaže kako, prema crkvenom nauku, samim time što se netko osjeća ili izjašnjava homoseksualnom osobom nije isključen iz sakramentalnog zajedništva. Kao i svaka druga osoba ima pravo pristupa sakramentu sv. ispovijedi i ostalim sakramentima. “Još sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća Crkva je objavila dokument o pastoralu homoseksualnih osoba i naglasila da ih Crkva mora prihvatiti i uključiti u život župnih zajednica. Crkva osobito cijeni homoseksualne osobe koje se s njom bore  i nastoje živjeti svoju spolnost u čistoći, bez stupanja u intimne odnose s osobom istog spola. Međutim, ukoliko homoseksualna osoba i popusti svojim nagonima, Crkva je ne osuđuje. Kao i svim drugim grešnicima koji se kaju za svoje grijehe, otvara im mogućnost pristupanja sakramentu pomirenja i gdje mogu zadobiti oproštenje svojih grijeha te potom pristupiti euharistijskom zajedništvu”, kaže moralna teologinja.

Osvrćući se na intervju nadbiskupa Križića koji je objavljen 2016. godine u Večernjem listu povodom njegovog imenovanja za gospićko-senjskog biskupa prof. Begić kaže da u tom intervjuu nema ništa sporno. “Novoimenovani biskup Križić samo je ponovio nauk Crkve i poput pape Franje naglasio da ne smijemo osuđivati osobe te ukoliko priznaju svoj grijeh i za njega se pokaju i zadobiju sakramentalno odrješenje, nisu isključeni iz sakramentalnog zajedništva Crkve. Osim toga, biskup Križić je u tom intervjuu iskazao blizinu i empatiju prema homoseksualnim osobama i naglasio da su i oni članovi Crkve”, kaže naša sugovornica.

Prof. Begić ponovila je kako Crkva dobro razlikuje sklonost od homoseksualnog čina i u tom smislu ne osuđuje osobu kao takvu. “Sam Katekizam Katoličke Crkve u broju 2358., jasno ističe da danas nezanemariv broj muškaraca i žena pokazuju duboke homoseksualne težnje. Međutim, ne biraju oni svoje homoseksualno stanje i ono za većinu njih predstavlja kušnju. Zato ih Crkva treba prihvaćati s poštivanjem, suosjećanjem i obazrivošću. Izbjegavat će se prema njima svaki znak nepravedne diskriminacije. Osobito je papa Franjo u više prigoda naglasio da je neprihvatljiv bilo kakav oblik nasilja i diskriminacije prema takvim osobama. Međutim, po nauku Crkve osobe s istospolnom sklonošću pozvane da u svom životu ostvare Božju volju te ako su kršćani, da sa žrtvom Gospodinova Križa sjedine poteškoće koje mogu susresti uslijed svojega stanja. Crkva im u tom nošenju svoje životne situacija mora pružiti podršku i ohrabrenje da ustraju u življenju kreposti čistoće. I te osobe, kako ističe Katekizam Katoličke Crkve u broju 2359., pozvane su na svetost koja se očituje da stjecanjem kreposti ovladaju sobom te gradeći svoju nutarnju slobodu, ponekad i uz potporu nesebična prijateljstva, molitvom i sakramentalnom milošću, na taj način, postupno i odlučno, približe se kršćanskom savršenstvu. S druge strane sam homoseksualni čin Crkva oduvijek smatra grešnim jer se zatvara daru života te, kako naglašava  Katekizam Katoličke Crkve ne proizlaze iz prave čuvstvene i spolne komplementarnosti. Kao takvi ni u kojem slučaju ne mogu biti odobreni”, zaključuje profesorica Begić.

[1] Usp. Petar, ŠOLIĆ, Moralni aspekti ljudske seksualnosti, Split, 2002., 49.

[2] Petar, ŠOLIĆ, isto, 64-65.

[3] Usp. Petar, ŠOLIĆ, Moralni aspekti ljudske seksualnosti, 68-70.

***

Rubriku Glas istine u sklopu projekta KAT – Provjera dezinformacija o vjerskim temama Hrvatski katolički radio radi u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Hrvatskim društvom katoličkih novinara. Metodom činjenične provjere, projektom “Glas istine – Vox Veritatis” želi se ocjenjivati točnost i utemeljenost izjava, vijesti i objava vezanih za život Katoličke crkve u Hrvatskoj i svijetu kako bi se spriječilo širenje dezinformacija u javnosti, odnosno krivo kontekstualiziranje ili manipuliranje izjavama katoličkih poglavara. Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije, Europske komisije ili Agencije za elektroničke medije. Europska unija, Europska komisija ni Agencija za elektroničke medije ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja